Për burrin e saj, ka qenë si të mos ketë ekzistuar fare… Ai është bërë si një fantazmë, një lloj Sherlock Holmes i zhdukur!