Për Ditën e Shenjtë Valentinit, kalova mbrëmjen në motel me një vajzë.