Konduktori i linjës Kosovë-Shqipëri ndërmerr hapa pasi pasagjerja nuk kishte pare.