Mamaja kërkon nga partneri i saj që të qihet më shpejt e fort.