Kojshikja beqare ishte vetem ne shtepi, keshtu qe vendosi Shqiptari me e qi