Shqiptari urdheron të dashuren e ti te jep ma shum mbi kar.