Shqiptarja qmendet nga kënaqësia, dhe frajeri përfundon duke derdhur në shpinë të saj.