Shqiptari e merr shumë seriozisht punën e tij për të ndarë të gjithë qirjen e tij me ne.