Shqiptari nga diaspora(Anglia) qin të dashurën Rumune sapo doli nga dushi.