Shqitpari është lodhur dhe vendos të përdorë gishtat!