Unë duhet të bëj gjithë punën ndërsa shoqja ime qëndron në shpinë duke filmuar.