Studentët e vitit të parë të Universitetit të Prishtinës po eksperimentojnë me njëri-tjetrin