Çift i ri i qihet jashtë në pyll në një fshat i panjohur.