Pozicioni i preferuar i kësaj shqiptares nga Vlora