Qifti martuar nga Kosova qihet n’ter, burri arrin te zgjate tre minuta para se te derdhet brenda n’pidh..