E zgjon femnen prej gjumit edhe ja jep nje t’qime te fort.