Pas një nate që kam kaluar në Tirane, kam marrë një vajzë me mua në hotel.