Një çift në një Mercedes:”Do të shkojmë në një restorant?” – “Jo, sot do të blejmë hamburgere dhe të fshehemi në parkim.”