Ka njeri nevojë për pak ndryshim, veq në pidh nuk qihet!