Qifti nga Vlora xhiron qirjen dhe bisedat per 9 minuta.