Qifti nga Kosova bejn porno ne kauq dhe ja kuq bytht.