Unë gjithmonë dua të kërcej mbi karin e frajerit tim pas fakultetit.