Qirje Shqip me Gerten, gerta po qet kajde.. a thuni po qet kajde se sosht ka din mu qi tipi a pse osht ka inqezon video tipi..