Shokët e klasës harrojnë të bëjnë detyrat e shtëpisë