Ky çift nga Kosova është si ambasadorë të pozitave të qirjes! Ata udhëtojnë nëpër të gjitha hotelat në Kosovë dhe Shqipëri për të demonstruar dhe filmuar veçoritë e tyre ‘artistike’ në fushën e seksit për ne. Ata janë si udhëheqës të turneut të tyre të ‘artit Albanian Porno!